Złomowanie pojazdów:

 • za każdy zezłomowany pojazd płacimy gotówką
 • wystawiamy stosowne zaświadczenie o demontażu pojazdu w celu wyrejestrowania w wydziale komunikacji
 • posiadamy własny transport
 • gwarantujemy profesjonalną obsługę
Dzięki złomowaniu pojazdu w naszej stacji unikają Państwo dalszego opłacania składki OC od nieużywanego pojazdu (w Polsce ustawodawca nakazuje opłacanie ubezpieczenia OC do każdego zarejestrowanego pojazdu. W przypadku braku OC Fundusz Gwarancyjny nakłada wysoką karę pieniężną na właściciela pojazdu, który nie ubezpieczył samochodu).
Dokumenty potrzebne do złomowania:
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej pisemnie działającej w imieniu właściciela,
 • dowód rejestracyjny lub, w przypadku jego braku, potwierdzona kserokopia dowodu, bądź zaświadczenie z wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest dany pojazd, potwierdzające dane pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana) - w przypadku zgubienia kasacja jest możliwa,
 • tablice rejestracyjne. W przypadku zgubienia tablic kasacja jest możliwa,
 • w przypadku zgonu właściciela pojazdu sądowne postanowienie o nabyciu spadku,
 • w przypadku nieobecności właściciela pojazdu potrzebne jest pisemne upoważnienie od właściciela, na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego właściciela, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 • gdy samochód jest zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela, zalecana jest obecność wszystkich właścicieli w celu złożenia podpisów na dokumentach kasacyjnych. W przypadku nieobecności któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu, potrzebne jest pisemne upoważnienie nieobecnego właściciela na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego osoby upoważniającej, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 • w razie gdy nie został dokonany obowiązek przerejestrowania pojazdu po zakupie - umowa kupna-sprzedaży (w przypadku więcej niż jednej umowy, ważne jest by była zachowana ciągłość umów),
 • Gdy w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie bankowym, należy uzyskać wykreślenie wpisu przez wydział komunikacji. 

Dokumenty otrzymane po zezłomowaniu pojazdu:

 • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów,
 • unieważniony dowód rejestracyjny,
 • unieważnione tablice rejestracyjne,
 • unieważniona karta pojazdu, jeśli taka była wydana.

Aby wyrejestrować samochód, należy zgłosić się w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji z otrzymanymi po zezłomowaniu pojazdu dokumentami.